Kuulutuse ID 9417 kustutamine

Uusi tutvusi

Kuulutuse kustutamiseks tuleb saata SMS lühisõnum:

[Eesti] CHAT KUSTUTA 9417 telefoninumbrile 13015
[Soome] TXT25 POISTAA 9417 telefoninumbrile 17162

Sõnumi hind 2.50€