Kuulutuse ID 8314 kustutamine

tutvusi ?

Kuulutuse kustutamiseks tuleb saata SMS lühisõnum:

[Eesti] CHAT KUSTUTA 8314 telefoninumbrile 13015
[Soome] TXT25 POISTAA 8314 telefoninumbrile 17162

Sõnumi hind 2.50€