KASUTUSTINGIMUSED

Suhe.ee portaalis kuulutamisel nõustute te käesoleval lehel toodud kasutustingimustega:

• Suhe.ee võib vajadusel kasutustingimusi muuta. Muudatused hakkavad kehtima 5 päeva pärast nende avaldamist käesoleval lehel.
• Tingimustega mittenõustumisel palume Suhe.ee portaali mitte kasutada.
• SMS-teenuseid pakub fortumo.com. Haldaja ei vastuta SMS-teenuste toimimise eest.
• Suhe.ee portaali haldab Äh OÜ, tegevuskohaga Rakvere, Lai 1, 44313

Liikmestaatus

•Kuulutada võivad vähemalt 18 aastased isikud.
• Suhe.ee jätab endale igal ajal õiguse deaktiveerida kuulutusi kui kasutaja rikub käesolevaid reegleid.
• Iga kasutaja vastutab ise suhe.ee lehekülje kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.
• Suhe.ee ei ole vastutav ühe või mitme (mitte) liikmest või liikmetest tulenevate võimalike konfliktide tagajärgede eest.

Sisestav informatsioon

• Kuulutamisel nõustute Te avaldama tõest, täpset ja hetkel kehtivat informatsiooni.
• Kuulutamisel on keelatud esitada võõra inimese isikuandmeid.
• Sisestatud informatsioonis ei ole lubatud avaldada kontaktandmeid portaalivälistele allikatele (e-posti aadress, telefoninumber jms).
• Esitatud informatsioon ei tohi minna vastuollu ühegi kehtiva õigusaktiga, eetikanormidega ega hea tavaga.
• Suhe.ee portaali kasutamisel nõustute käesolevate kasutustingimustega ja olete vastutav igasuguse enda poolt avaldatud informatsiooni eest.
• Teie poolt üles laetav informatsioon (postitused, pildid vm) ei tohi rikkuda autoriõigusi, patente, kaubamärke või kolmanda osapoole intellektuaalseid, eraelulisi, isiklikke või avalikke õigusi. Avaldatav informatsioon, ei tohi olla eksitav, laimav ega ähvardav.
• Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud nõusoleku töödelda Suhe.ee kasutaja poolt portaalile avalikustatud informatsiooni, sh portaalis olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid teenuste osutamise eesmärgil; teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, sh selleks, et pakkuda kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi.
• Suhe.ee võtab õiguse mitte avaldada ebasobiva sisuga kuulutusi partnerkeskkondades

Vastutus

• Suhe.ee ei vastuta kasutajate postituste sisu õigsuse eest, nendest tulenevate võimalike tagajärgede eest ning võimaliku otsese või kaudse kahju tekkimise eest.
• Vastavalt kasutajatingimustele on kasutaja vastutav õige ja korrektse informatsiooni sisestamise eest ning võimalike tagajärgede eest Suhe.ee portaali kasutamisel.
• Suhe.ee ei garanteeri, et portaal funktsioneerib segamatult ja ilma vigadeta.
• Teenuse eest tasutud maksete tagastamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ja hinnakirjast.
• Suhe.ee portaali pakutakse “nagu on” ja “nagu on saadaval” põhimõttel.
• Suhe.ee portaali võib kasutada isiklikul ja mitte-kaubanduslikul otstarbel.

Hoiatused ja muu

• Kuulutamisel olete kohustatud lugema – ja tutvuma käesolevate tingimustega ning muude võimalike ettekirjutuste ja reeglitega, mis puudutavad Suhe.ee portaali kasutamist.
• Kuulutuse avaldamist loetakse tingimustega nõustumiseks.
• Keelatud on süsteemi kasutamine vastavasisuliste programmide ja skriptide abil.

Privaatsus

• Suhe.ee töötleb Teie isiklikke andmeid vastavalt kehtivale seadusandlustele.